GENEL KULLANIM KOŞULLARI


Bu internet sitesine erişim ve sitenin kullanımı aşağıdaki koşullara tabidir. Bu internet sitesini kullanmanız, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Biz site sahibi ve hizmet sağlayıcı olarak (kısaca “Hizmet Sağlayıcı”) bu internet sitesi veya bu Genel Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası, Hizmet Sözleşmesi ve Operasyonel Çalışma Koşulları’nı sona erdirme veya onları kısmen veya tamamen değiştirme hakkımız saklıdır. Söz konusu değişiklikleri kendi inisiyatifimizle ve önceden bildirmeksizin yapılabilecek olup, sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Bu nedenlerle, bu internet sitesini her ziyaret ettiğinizde koşulları gözden geçirmenizi, yapılmış olabilecek değişiklik veya tadillere dikkat etmenizi öneririz.

1- Kullanım Koşulları Takibi/Değişiklik
i. Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu web sitesi ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu site üzerinden veya bu site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli hizmetler, ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

ii. Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız genel kullanım koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

iii. Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan herhangi bir hizmet için seçenekli olarak; üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iv. Genel Kullanım Koşulları ile gizlilik hükümlerinde öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız ya da kabul beyanınızın geçerliliği için gereken yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise (kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından) bu site ve hizmetleri kullanmayınız.

v. Sitedeki bazı hizmetlerin kullanımı veya bu hizmetlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

2- İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma:

i. Sitede sağlanan hizmetlerin kullanımı burada yazılı koşullara, Operasyonel Çalışma Koluşşarına, Hizmet Sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelerin düzenlemelerine ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.
ii. Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel ve benzeri içeriğin (“Hizmet İçeriği”) bir kısmı Hizmet Sağlayıcı tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.
iii. Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Hizmet Sağlayıcı ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv. Kullanıcıların, aksi Hizmet Sağlayıcı tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını, hizmetlerini ya da hizmet içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

v. Hizmet Sağlayıcı, Site ve Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, site ve hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Hizmet Sağlayıcı reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda değiştirebilir.

vi. Kullanıcı/Üye, Site üzerinden herhangi bir ürün/hizmet satın almadan önce ilgili satış sözleşmesini imzalamak veya onaylamak zorundadır. Satış işlemine ilişkin tüm şart ve koşullar ilgili sözleşmede düzenlenmiş olup, ilgili mevzuatta öngörülen dışında Hizmet Sağlayıcı başkaca bir sorumluluk üstlenmez, garanti vermez.

3- Erişilebilirlik ve Kullanım

i. Hizmet Sağlayıcı’nın; kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya kullanıcı tarafından daha sonra güncellenen adres, e-posta, sabit telefon, mobil telefon ve diğer iletişim bilgilerini, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmet ve kampanyaları tanıtmak amacıyla kullanma ve bu amaçla kullanıcıya ulaşma hakkı vardır.

ii. Hizmet Sağlayıcı’nın web sitesine üye olan kullanıcıya verdiği şifrenin, kullanıcı veya kullanıcı kaynaklı herhangi bir sebepten dolayı 3üncü kişilerle paylaşılmasından kaynaklanacak; kullanıcının daha önce ilan ettiği bilgilere ait değişiklik, silinme de dahil hiçbir durumdan Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

4- Üyelik Koşulları

i. Kayıt: Hizmet Sağlayıcı Hizmetlerin kullanımı Üyelik/Kayıt şartına bağlıdır. Hizmet Sağlayıcı farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt veya satış sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

ii. Üye Adı ve Şifre: Üye’ye ad ve şifre verilir veya Üye tarafından oluşturulur.

iii. Üyelik Bilgileri: Kayıt sırasında girilen veya bu Site ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi ya da (iii) Kullanıcı İçeriğinden Üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması Üyenin sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Hizmet Sağlayıcı hiçbir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Hizmet Sağlayıcı ya da 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur. Varsa üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üyeye aittir. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Hizmet Sağlayıcı’ya haber vermekle yükümlüdür.

iv. Hizmet Sağlayıcı, Üye’den belirti zaman aralıklarında üyelik bilgilerinin güncellenmesini ve şifre değişikliği yapılmasını talep edebilir, aksi takdirde hizmeti durdurma ya da kısıtlama yoluna gidebilir. Üye söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

5- Fikri ve Sınaî Haklar:

i. Sitenin fikri ve sınaî mülkiyet hakları Hizmet Sağlayıcı’ya aittir.

ii. Aksi belirtilmedikçe, Sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Hizmet Sağlayıcı’ya aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.
iii. Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez. Sitede yer alan, yayınlanan Hizmet Sağlayıcı’ya ait Site unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır.

iv. Sitede yer alan Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. Şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir.

v. Kullanıcı, web Sitesinde bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

6- Alt ve Üst Link :

Bu sitede, Hizmet Sağlayıcı’nın sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Hizmet Sağlayıcı’nın erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

7- Ziyaret Bilgilerinin Toplanması:

Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Hizmet Sağlayıcı’ya izin verdiği anlamına gelir. Hizmet Sağlayıcı, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliği için gerekli önlemleri alacak ve teknolojik imkanlar dahilinde gerekli özeni sarf edecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın güvenlik önlemlerine rağmen kullanıcının kişisel bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde Hizmet Sağlayıcı’ya sorumluluk yüklenemez.

8- Müdahale Yasağı:

Site ve Hizmetlerin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki işlem uygulanabilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Hizmet Sağlayıcı’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

9- Kullanım Koşullarını İhlal:
Hizmet Sağlayıcı, sitede yer alan “Genel Kullanım Koşulları”, “Gizlilik Politikası”, “Operasyonel Çalışma Koluşşarı”, “Hizmet Sözleşmesi” ve ilgili diğer sözleşmelere uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Site ve Hizmetlere erişimi askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Hizmet Sağlayıcı’nın bu hakkını kullanmaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

10- Sınırlı Sorumluluk

i. Hizmet Sağlayıcı bu web sitesinin kullanımı ile ilgili servise saldırı, virüs veya teknolojik malzemeden kaynaklı herhangi bir kayıp ve zarardan sorumlu değildir.

ii. Hizmet Sağlayıcı, bu siteye erişimden veya erişememekten ya da siteyi kullanmaktan veya kullanamamaktan ya da bu sitede verilen bilgilere güvenmenizden kaynaklanan zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

11- Kayıtlar
Site ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı’nın defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtlarıyla Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcılara yapılan e-mail, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.
12- Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme/İcra Daireleri

Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Kartal) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13- Bilgi ve İletişim
Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için destek@mailbox.com.tr mail adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

GİZLİLİK :

İnternet sitemize hoşgeldiniz. www.mailbox.com.tr sitemizi ziyaret eden müşterilerimizin güvenliği bizim için önemlidir. Bu metin gizlilik ve bilgi güvenliği ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sitemizdeki sayfaları, herhangi bir kişisel bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde sizden temin edilmektedir. Bilginiz dahilinde sizden temin edilen ve kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz şirketimiz tarafından korunmaktadır. Bu nedenle söz konusu bilgileriniz, sizin haberiniz ya da onayınız olmaksızın ya da hukuksal bir zorunluluk bulunmadığı sürece tarafımızdan 3. kişilere verilmeyecektir.

Üyelik için vermiş olduğunuz elektronik posta adresiniz, sadece üyelik ve hizmetlerinize ilişkin işlemlerde kullanılacak olup, yasal zorunluluk ve onayınız haricinde 3. kişiler ya da kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Bilgi güvenliğiniz için sizlere özel olan kullanıcı adı ve şifrelerinizi kimseyle paylaşmamanız gerektiğini önemle hatırlatırız.

Elektronik posta iletişiminde, söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunuzu hatırlatırız.

Şirketimiz tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantı verebiliriz. Bu web sitelerinden birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmeniz gerektiğini ve diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtmek isteriz.

Sitemize üye olan ve/veya müşteri veri tabanına kayıtlı olan kullanıcılarımız, iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, elektronik posta, adres v.b.) gibi istenilen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak belirtmelidir. Bu bilgiler şirketimiz tarafından herhangi bir kontrol ya da sansür mekanızmasından geçirilmemekte olup, bilgilerin doğruluğu/hukuka uygunluğundan ve bu bilgiler ile gerçekleştirilecek işlemlerin hukuki sonuçları sizin sorumluluğunuzdadır. Üyelerimiz, isteklerine bağlı olarak, kayıtlarını değiştirebilir ya da güncelleyebilirler.

IP adresiniz, sunuculara erişiminizde olabilecek sorunların giderilmesi, internet sitemizi yönetmek, aynı zamanda sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak amacı ile kullanılabilecektir.

Alınan finansal bilgiler, satın alınan ürün/hizmetin bedelinin tahsil edilmesinde ve gerek duyulan diğer durumlarda kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler, üyelerimizin sisteme girişlerinde ve gerek duyulan diğer durumlarda kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri, sistemimizin içinde toplanmakta olup, bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişise özel içerik sağlanması ve gerek duyulan diğer durumlarda kullanılabilecektir.

GÜVENLİK:

Sitemizde, bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen durumlarda kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri kullanılmaktadır. Ayrıca güvenlik nedeniyle, işlemleriniz sırasında kullanılan bilgisayara ve bağlantılara ait kaynaklar kaydedilmektedir.

Kredi kartı işlemleri çeşitli bankalarca sağlanan Pos sistemi üzerinden RapidSSL firması tarafından onaylanmış 256 bit SSL sertifikası ile şifrelenmiş olarak gerçekleştirilmektedir.

Düzenli olarak PCI-DSS uyumluluğu için tarama testleri yapılarak gerekli önlemler alınmaktadır.

Web sitesi Firewall donanımları ve yazılımları ile korunmaktadır. Şirketimiz web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye şirketimiz web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Soru ve sorunlarınız için, İletişim sayfamızda yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.
HİZMET SÖZLEŞMESİ-ÖN BİLGİLENDİRME

1. Taraflar
Bir tarafta; “Şemsettin Günaltay caddesi Morkaya iş merkezi No 113 D10 PK: 34736 Suadiye Kadıköy İstanbul” adresinde mukim (Erenköy VD, 6100466209 Vergi nolu) Mailbox İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’e ait web sitesi “www.mailbox.com.tr” (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir.

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; HİZMET SAĞLAYICI’in “www.mailbox.com.tr” web sitesi ya da HİZMET SAĞLAYICI’nın yönlendireceği web sitesi üzerinden online olarak satışa sunduğu ürün/hizmetlerden MÜŞTERİ’nin sipariş vermiş olduğu ve sipariş işlemleri sırasında satış fiyatı ve nitelikleri belirtilen ürün ve hizmetlerin satışı ve kullanımına ilişkin olarak ve Tüketici sıfatını haiz Müşteriler için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri geçerli olmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş bu Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesini kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

İşbu Sözleşmenin elektronik ortamda kabul etmeniz ayrıca, bu Sözleşmeyi ve beraberinde Sözleşme’ye referans olarak eklenmiş olan“www.mailbox.com.tr” web sitesinde yer alan Genel Kullanım Koşulları, Gizlilik – Güvenlik Politikası, Operasyonel Çalışma Koşulları ve aldığınız ürün/hizmete özel sözleşmeleri, Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik ve ilgili Tüketici Mevzuatı kapsamında okuğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve tarafınıza 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ön bilgilendirme yapıldığı ve Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

3. Sözleşme’nin Yürürlük Tarihi ve Süresi

3.1. İşbu Sözleşmenin süresi; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’ya ait “www.mailbox.com.tr” web sitesi ya da HİZMET SAĞLAYICI’nın yönlendireceği web sitesi üzerinden online olarak ürün/hizmet satın alma talebini (sipariş) müteakip, talep edilen ürün/hizmetin sunumu (aktivasyon) tarihi itibarıyla başlar. Aktivasyon tarihi için HİZMET SAĞLAYICI kayıtları esas alınacaktır.
3.2. Sözleşme süresi; MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında seçmiş olduğu ürün/hizmet kullanım süresi kadardır.

3.3. Sözleşme süresinin uzatılması halinde fiyatlarda oluşan değişiklikler MÜŞTERİ’ye yansıtılacak ve güncel fiyatlar üzerinden ücretlendirme yapılacaktır.

3.4. Sözleşme’nin, HİZMET SAĞLAYICI’dan kaynaklanan haklı bir sebeple MÜŞTERİ tarafından yazılı bildirim ile feshi hariç, süresinden önce feshi halinde, HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye herhanbi bir ücret iadesi yapılmaz.

4. Bildirimler

4.1. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye yapacağı, hizmet yenileme dahil, her türlü bildirim için MÜŞTERİ’nin bildirdiği elektronik posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ’nin hizmet yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; MÜŞTERİ HİZMET SAĞLAYICI’nın kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili elektronik posta bildirimlerinde, her ne koşulda olursa olsun oluşabilecek probemler veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan HİZMET SAĞLAYICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul eder.

4.2. MÜŞTERİ, kayıt sırasında/veya hizmeti kullanmaya başladıktan sonra HİZMET SAĞLAYICI’ya bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirdiği bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek aksaklık ve zararlardan dolayı HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir hak ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını, bildirdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin, elektronik posta adresinin geçerli, doğru ve tam olduğunu, HİZMET SAĞLAYICI tarafından da bu şekilde kabul edileceğini, MÜŞTERİ tarafından aksi yazılı olarak bildirilmedikçe HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye yapılacak tüm bildirim ve faturalama işlemlerinin bu bilgiler dahilinde yapılacağını, kendisi tarafından iletilen bilgilerin işbu Sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafında yetkili bir kişinin takibinde olduğunu, değişiklik olması halinde HİZMET SAĞLAYICI’ya bilgi vereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru, tam ve güncel olmamasından kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

4.3. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra MÜŞTERİ kontrol paneli üzerinden hizmetlerine ilişkin tanımlamalar yaparak hizmetini kullanabilir. Alınan hizmetin kontrol paneli dışında elle müdahale de gerektiren bir işlemi içermesi durumunda HİZMET SAĞLAYICI, gerekli çalışmayı yaparak MÜŞTERİ’ye kullanıma ilişkin gerekli bilgileri iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. Elektronik ortamda kendine tahsis edilecek olan Müşteri Kontrol Paneli üzerinde bilgilerinin güncel tutulması ve kendisine verilen kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği konusundaki sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup, bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan MÜŞTERİ sorumludur.

4.4. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirmiş olduğu elektronik posta adresine HİZMET SAĞLAYICI’nın kampanya, ürün/hizmetlerine ilişkin bilgilendirme postası gönderilmesini ve isminin HİZMET SAĞLAYICI tarafından web sayfasında ya da başka kanallarla referans olarak gösterilmesini kabul eder.

5. Ücret, Faturalama ve Ödeme

5.1. MÜŞTERİ’nin almış olduğu hizmetler için ödenecek ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV ve varsa yasal olarak alınması gerelki diğer vergiler sonradan dahil ederek hesaplanır ve MÜŞTERİ’ye gösterildikten sonra onay vermesi halinde tahsilat gerçekleşir.

5.2. Alınan hizmete ilişkin ücretler, sipariş işlemi sırasında belirtilecektir. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmet ve ürünler karşılığında (“hizmet/ler”), HİZMET SAĞLAYICI’dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, MÜŞTERİ tarafından, HİZMET SAĞLAYICI’nın web sitesinde MÜŞTERİ’ye sunmuş olduğu ödeme yollarından biri ile yapılır.

5.3. Döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemelerde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ödeme tarihindeki Döviz Satış Kuru üzerinden ödeme yapılmalıdır.

5.4. Bir hizmet satın alındığında, herhangi bir sebeple HİZMET SAĞLAYICI sağladığı hizmetlerin bedelini MÜŞTERİ’den tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler), HİZMET SAĞLAYICI ücreti tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabilecektir, MÜŞTERİ bunu bildiğini kabul ve beyan eder.

5.5. Sözleşme’nin başlangıcı ya da yenilenmesi aşamasında MÜŞTERİ’nin ödemesini hiç ya da vadesinde yapmaması ya da yapılan ödemede sorun yaşanması/çalıntı kredi kartı ile ödeme yapılmış olması v.b. durumlarda HİZMET SAĞLAYICI, diğer hukuki hakları saklı olmak kaydıyla, alınan hizmeti herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebilecek ve/veya durdurabilecek ve/veya sınırlandırabilecektir. MÜŞTERİ bu hususu kabul eder.

5.6. HİZMET SAĞLAYICI, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’da kayıtlı olan Ödeme Yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.

5.7. MÜŞTERİ, sipariş/sözleşme süresinin yenilenmesi durumunda; yenileme tarihinde süresi uzatılan hizmetin güncel bedelini ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde HİZMET SAĞLAYICI tarafından yukarıda 5.5. maddede belirtilen önlemler alınabileceği gibi, geç ödemeden kaynaklı kur farkı faturası düzenleyebilecek ve vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar aylık %2 oranında gecikme faizi işletebilecektir.

5.8. HİZMET SAĞLAYICI; önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ işbu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. MÜŞTERİ, hizmet alımı sırasında kredi kartı ile ödeme yapması ve otomatik ödeme seçeneğini seçmesi halinde, sisteme girdiği kredi kartından, hizmet yenileme döneminde hizmet bedelininin otomatik olarak çekileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını, kredi kartından tahsilat yapılamamasından dolayı yaşanacak problemlerden ve/veya gecikmelerden HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Müşteri’nin zamanında ödeme yapmaması durumunda hizmetlerinin yenilemelerinin yapılmayacağını, sağlanan tüm hizmetlerde yaşanabilecek kesintilerden/gecikmelerden, HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumlu olmadığını ve HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul eder.

5.10. HİZMET SAĞLAYICI; MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ve siparişi onaylaması ile birlikte, satın alınan hizmet bedellerini MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

5.11. Söz konusu ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) ve Internet Erişim Hizmeti’nin HİZMET SAĞLAYICI’ten alınması durumunda Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dâhil değildir. Sözleşmede kapsamında MÜŞTERİ’ye verilen tüm hizmetler için ilgili vergi mevzuatına göre hesaplanan ÖİV ve KDV, hizmet bedelleri ile birlikte MÜŞTERİ’ye faturalanır. KDV, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ÖİV’de ve gümrük vergisi oranlarında meydana gelen değişiklikler ya da bu vergilerde yapılan değişiklikler sonrası yeni vergilerin HİZMET SAĞLAYICI’ya yüklenmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI bu vergileri MÜŞTERİ’ye yansıtma haklını saklı tutar.

5.12. MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetlere ilişkin olarak HİZMET SAĞLAYICI tarafından düzenlenen fatura(lar) MÜŞTERİ’nin belirtmiş olduğu fatura adresine posta, e-posta, kurye, kargo, kayıtlı elektronik tebligat adresi, e-fatura veya tarafların mutabık kalacağı başka bir yol ile gönderilir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından tarafına kesilen faturaların bir örneğine HİZMET SAĞLAYICI’nın internet tabanlı arayüzünden de ulaşabilmektedir. MÜŞTERİ bu arayüzü kullanarak tarafına kesilen faturaların örneklerini takip etmekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile gönderilen faturanın MÜŞTERİ’ye ulaşmadığı hallerde MÜŞTERİ bu durumu fatura tarihinden sonraki 10 gün içinde HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirmekle yükümlüdür, akdi takdirde kendisine ulaşmayan ya da sonradan ulaşan faturalar konusunda bir itirazda bulunmayacağını taahhüt eder.

5.13. Alınan hizmetler kapsamında kullanılıyor olması halinde; Türk Telekom, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. gibi alt yapı hizmeti sağlayıcıları tarafından yapılan zamlar, HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye yansıtılabilecek olup, böyle bir durumda HİZMET SAĞLAYICI’in yapacağı fiyat değişikliklerini MÜŞTERİ’ye bir (1) ay önceden bildirecektir. MÜŞTERİ bu durumu şimdiden kabul eder.

6. Fesih

6.1. Sözleşme süresince; Taraflardan birinin işbu Sözleşmede, genel kullanım şartlarında, alınan hizmet/lere ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yedi (7) günden daha uzun süre yerine getirmemesi ya da MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’e beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, diğer Taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal feshedebilecektir. MÜŞTERİ; yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yanlış beyan nedeniyle feshe neden olması durumunda, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu ücreti geri isteyemeyeceğini ve aylık ödeme yapılması halinde ilgili hizmet/ler için sipariş süresi sonuna kadar yapması gereken ödemelerin tümünün müeccel hale geleceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.2. MÜŞTERİ, almış olduğu hizmete ilişkin sözleşmeyi, hiç bir gerekçe göstermeksizin süresi içerisinde herhangi bir zamanda 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile feshetme hakkına sahiptir. Ancak böyle bir fesih halinde MÜŞTERİ; ilgili Sözleşmenin ve / ve ya hizmetin normal sona erme süresine kadar olan bedelini peşin olarak ödemekle yükümlü olduğunu, bu bedeli ödemişse iadesini isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.3. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde; MÜŞTERİ sistemlerine ait konfigürasyon, veri, içerik v.b. bilgilerin taşınması sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Sözleşme sona erme tarihinden önce; söz konusu bilgilerin taşınmaması halinde tüm içerik silinecek olup, HİZMET SAĞLAYICI tarafından bir kopyası sağlanamayacaktır.

6.4. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde, varsa MÜŞTERİ’nin kullanımında olan sunucu, kabin v.b. envanterin tüm enerji bağlatısı kesilecek olup, HİZMET SAĞLAYICI mülkiyetinde olmayan ya da HİZMET SAĞLAYICI tarafından alacağına mahsup amacı ile ek konulmayan envanterin, Sözleşme sona erme tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde HİZMET SAĞLAYICI adresinden teslim alınması gerekmektedir. Aksi takdirde HİZMET SAĞLAYICI’nın envanterler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi, envanterin kullanılamamasından kaynaklanan bir tazminat ödeme yükümlülüğü de bulunmayacaktır.

7. Sorumluluklar

7.1. MÜŞTERİ aldığı hizmet dahilinde HİZMET SAĞLAYICI tarafından iletilen bildirim ve uyarılara uyacağını, beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, kendisine ücretsiz ve/veya sınırsız olarak verilen hizmetleri, ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

7.2. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmeti alması ve bu kapsamda web sitesinin aşırı sistem yükü ya da güvenlik zafiyeti yaratması v.b. sebeplerle HİZMET SAĞLAYICI’nın diğer müşterilerinin servislerini aksatacak bir duruma neden olması halinde, servislerinin durdurulabileceğini kabul eder.
7.3. MÜŞTERİ, satın aldığı her tür hizmet kapsamında kota aşımı halinde, servisin otomatik olarak durdurulacağını kabul eder. Kota aşımı satın alınan servisin kapsamına ve içeriğine göre değişmekte olup, aşım halinde MÜŞTERİ’ye bilgi verilecektir.

7.4. MÜŞTERİ, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. MÜŞTERİ, aldığı hizmetle ilgili yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlardan sorumludur. MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu olmayıp, MÜŞTERİ dilerse kullandığı yazılımlara ait lisansları HİZMET SAĞLAYICI üzerinden kiralama talebinde bulunabilir. MÜŞTERİ; HİZMET SAĞLAYICI tarafından talep edilmesi halinde, kullandığı lisansa ilişkin izin, kullanım ve sözleşme bilgilerini HİZMET SAĞLAYICI’ya iletmekle yükümlüdür.

7.6. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde Sözleşmenin haklı nedenle feshedilebileceğini, bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazmin etmeyi ve herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. MÜŞTERİ; işbu sözleşmeyi imzalamakla HİZMET SAĞLAYICI’nın temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, bu şekilde bildirimde bulunamaz.

7.8. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden aşağıda belirtilmş olan gerçekleştirilmesi yasak aktivitelerden bir ya da birkaçının yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb yasadışı veya HİZMET SAĞLAYICI’in veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun HİZMET SAĞLAYICI tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) düzenleyici işlemlerine ve HİZMET SAĞLAYICI’nın koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

7.9. MÜŞTERİ aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemeler aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle HİZMET SAĞLAYICI’nın ve 3.şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten HİZMET SAĞLAYICI’yı beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.

7.10. MÜŞTERİ; yayınlandığı ya da bulundurduğu içerikten dolayı yetkili/resmi mercilerin HİZMET SAĞLAYICI’ya başvurulmasına sebep olması halinde HİZMET SAĞLAYICI’in ilgili resmi/yetkili merci taleplerini yetkisi ölçüsünde yerine getirmekle yükümlü olduğunu bildiğini, bu sebeple herhangi bir talepte bulunamayacağını ve/veya yasalara uymaması sebebiyle HİZMET SAĞLAYICI’nın uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlü olduğunu beyan ve taahhüt eder.

7.11. HİZMET SAĞLAYICI, sağladığı hizmet içerisinde bulunan MÜŞTERİ verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

7.12. Kullanılan hizmet kapsamında tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle MÜŞTERİ’nin sorumluğundadır. Yedekleme hizmetinin HİZMET SAĞLAYICI’dan ayrıca satın alınması durumunda yedekleme HİZMET SAĞLAYICI tarafından yapılabilecektir.

7.13. HİZMET SAĞLAYICI, süresi dolmuş alan adı, hosting, veya sunduğu diğer hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.14. HİZMET SAĞLAYICI, servislerini tehdit eden, etmekte ya da edebilecek olan tüm hizmetleri önceden bilgi vermeksizin süreli ya da süresiz olarak duraklatabilir.

7.15. MÜŞTERİ, işin gereği, HİZMET SAĞLAYICI’nın gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. HİZMET SAĞLAYICI, IP adresinin değişmesi durumunda, MÜŞTERİ'nin kullanımına tahsis edeceği yeni IP adreslerini, en az 2 (iki) hafta öncesinden MÜŞTERİ'ye bildirecektir. Böyle bir değişiklik gereksinimi halinde MÜŞTERİ de değişikliğin gerçekleşmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

8. Fiziki Çalışmalar

8.1. Müşteri; işbu Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip, kullanımında olan hizmet ve donanımların bakım/arıza halleri için görevlendirdiği yetkili kişileri HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirecek ve HİZMET SAĞLAYICI’nın kabulünü alacaktır. Söz konusu kişilerde değişiklik olması halinde bu durum da HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirilecek ve onayı alınacaktır. HİZMET SAĞLAYICI’nın söz konusu kişilerde değişiklik isteme hakkı saklıdır. Böyle bir durumda MÜŞTERİ, gerekli değişikliği gerçekleştirecektir.

8.2. Yukarıda 8.1. maddede belirtilen bakım işlemleri için MÜŞTERİ önceden HİZMET SAĞLAYICI’ya bilgi verecek ve bakım günü, saati ve süresi ile bakım yapacak yetkili kişilerde HİZMET SAĞLAYICI ile mutabık kalacaktır. Arıza durumlarında ise HİZMET SAĞLAYICI mümkün olan en kısa sürede, MÜŞTERİ’nin arızaya müdahale etmesine imkan sağlayacaktır. MÜŞTERİ tarafından yapılacak çalışmalar, HİZMET SAĞLAYICI’nın yetkilendirdiği personelinin gözetiminde yapılacaktır.

8.3. MÜŞTERİ, sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, aksi taktirde tüm sorumluluk kendisine aittir. Böyle bir durumda oluşacak zararın tamamını herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın HİZMET SAĞLAYICI’ya nakden, defaten ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.4. MÜŞTERİ’nin 8.1., 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtilen yükümlülüklere uymaması, HİZMET SAĞLAYICI tarafından bildirilen güvenlik talimatlarına/operasyonel çalışma şartlarına uymaması ya da sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde HİZMET SAĞLAYICI’nın; MÜŞTERİ’nin fiziksel erişimine izin vermeme ve sistemlerinin bulunduğu alana bu kişileri almama hakkı saklıdır.

8.5. MÜŞTERİ’nin, HİZMET SAĞLAYICI’nin diğer müşterilerine de paylaşımlı hizmet verdiği altyapıdan hizmet alması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI; her türlü önlemi almakla birlikte paylaşımlı hizmetlerin verildiği bu cihazlar üzerinde yaşanabilecek olası kesinti veya saldırılar durumunda sorumlu tutulamaz.

8.6. MÜŞTERİ; işbu Sözleşme’nin eki olan ve internet sitesinde sürekli güncel tutulan “Operasyonel Çalışma Koşulları”nı bildiğini ve bunlara uymakla yükümlü olduğunu, HİZMET SAĞLAYICI’nın kendisine iletilen talepleri Operasyonel Çalışma Koşullarına uygun bulmaması halinde reddetme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. İnternet Erişim Hizmeti

9.1. HİZMET SAĞLAYICI; Müşteri’nin almış olduğu hizmet kapsamında internet hizmeti bulunması halinde, bu hizmeti MÜŞTERİ’ye sağlayacak ve MÜŞTERİ’ye istediği zaman internet üzerinden erişerek hat kullanımlarını takip edebileceği bir kontrol paneli sunacaktır.

9.2. HİZMET SAĞLAYICI, denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Erişim Sağlayıcıları sistemlerinde meydana gelebilecek arıza, hata, aksama ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir ve bu nedenle MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Yüklenici, böyle bir durumda bahsi geçen sorunun düzeltilmesi için azami gayreti sarf edecektir.

9.3. Müşteri tarafından; proje gereklilikleri sebebiyle internet erişim hızının belirli bir limite tabi tutulmamasını talep edilmesi durumunda;
Endüstri standardı olan “Yüzde 95 Modeli” (95 Percentile Modeli) esasına göre ölçüm uygulanacak ve elektronik ortamda alınan Yüklenici raporları dikkate alınacaktır. Yüzde 95 Modeli: Ay sonunda ölçümlenen değerler elektronik ortamda çalışan ölçüm sistemi tarafından otomatik olarak büyükten küçüğe sıralanacak ve en yüksekteki %5 tepe değerleri hesap dışı bırakılacaktır. Geri kalan %95'lik dilimin en yüksek seviyesi tahakkuka esas değer kabul edilecek ve bu modele göre hat kullanımı otomatik olarak belirlenecektir.

9.4. MÜŞTERİ’nin satın almış olduğu hizmet kapsamında sunulan internet kotasını aşması durumunda, aşılan kısımın bedeli, ayrıca tahsil edilecektir.

10. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

Aşağıdaki aktivitelerin HİZMET SAĞLAYICI servislerini kullanarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. HİZMET SAĞLAYICI’nın içeriği denetleme sorumluluğu bulunmamakla birlikte, bu aktiviteleri gerçekleştirildiğinin tespiti halinde kullanıcılara ait servisleri durdurma, kısıtlama veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

10.1. Yasak aktiviteler, aşağıda sayılanlar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen suç sayılan her türlü eylem ve davranışı kapsar.

i. Spam Gönderimi

Spam alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. Spam gönderimi, HİZMET SAĞLAYICI’nın ticari itibarını ve güvenilirliğini zedelediği gibi aynı zamanda sistemlerinin aşırı yüklenmelere mağruz kalmasına ve müşterilere sağlanan servislerin kalitesinin düşmesine neden olabilecektir.

HİZMET SAĞLAYICI’dan ilgili servisleri alanlar Spam gönderimi yapamazlar, sistemlerini Spam gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

ii. Fikir ve Sanat Eserlerine, Özel Hayat ve Şahıs Haklarına Yönelik Suçlar

Kişi veya kurumlara ait fikri ve sınai haklara karşı işlenebilecek ve “Fikir ve Sanat Eserleri Yasası”, “Markalar Yasası”, “Türk Ticaret Yasası”, “Patent Haklarının Korunması Hakkında Yasa” ve ilgili diğer mevzuat kapsamında suç teşkil edecek dayranışlar ile özel hayatın gizliliği ve şahıs haklarına yönelik suçlar bu kapsamdadır.

iii. Phishing Saldırıları

Phising kullanıcıların sahte internet sayfaları ve elektronik posta yoluyla kandırılarak kullanıcılara ilişkin kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka hesap numaralarından bu hesaba ait internet şifresine kadar bir çok özel bilginin ele geçirilmesidir.

iv. Diğer Bilgisayar ve Ağlara Yasa Dışı Yollarla veya Yetkisiz Erişim

Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz ya da yasa dışı yollarla erişmeye çalışmak (hacking) ve sisyemlere yasadışı veya yetkisiz olarak ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (port scan, stealth scan vb.)tır.

v. Virüs, Kurtçuk, Truva Atı vb. Zarar Verici Datığım İle İlgili Aktiviteler

İnternet virüsleri, truva atı gönderimi veya pinging, flooding, mailbombing gibi diğer kullanıcıların HİZMET SAĞLAYICI ağını veya buna bağlı diğer ağ, system, servis veya cihazı kullanmalarında aksamaya neden olabilecek aktiviteler.

vi. Paylaşımlı Sunucularda Aşırı Kaynak Kullanımı

Hosting servisleri kapsamında HİZMET SAĞLAYICI’nın paylaşımlı donanımsal platformlar üzerinden verilen servisleri bulunmaktadır. Bu servis kapsamında yayında olan bir web sitesinin aşırı yoğun trafik yaratması ya da aşırı kaynak kullanımı, e-mail hosting servisi kapsamında kullanılan e-mail adreslerinden yoğun e-mail gönderimi ve/veya alımı yapılması, paylaşımlı hosting servisi kapsamında kullanılan sanal sunucunun aşırı işlemci kullanması veya aşırı trafik yaratması durumlarında, aynı donanımsal platform üzerinden servis alan müşterilerin servislerinin olumsuz etkilenmemesi için HİZMET SAĞLAYICI önceden bilgilendirme yapmaksızın kısa sureli veya süresiz hizmet durdurma hakkını saklı tutar.

11. Cayma Hakkı, Kullanımı ve Koşulları

11.1. Cayma Hakkı : Tüketici sıfatına sahip Müşteri, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

11.2. Cayma Hakkının Süresi :

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
11.3. Cayma hakkının kullanımı :


Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Hizmet Sağlayıcı’nın adresine ya da info@mailbox.com.tr mail adresine ya da Müşteri’ye tahsis edilen kullanıcı paneli üzerinden destek kaydı açmak sureti ile HİZMET SAĞLAYICI’ya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında Müşteri Cayma Hakkı Formu formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

11.4. Hizmet Sağlayıcı; Müşteri’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder.

11.5. Cayma hakkının istisnaları

Tüketici sıfatına sahip Müşteri aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

12. Diğer Hükümler


12.1. Tebligat: HİZMET SAĞLAYICI’nın yukarıda sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilmiş olan ve MÜŞTERİ’nin de sipariş sırasında vermiş olduğu adresleri yasal tebligat adresleri olup, meydana gelen adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. MÜŞTERİ’nin kayıtlı elekronik tebligat adresi alması yasal olarak zorunlu olan şirketlerden olması halinde, HİZMET SAĞLAYICI tebligatlarını bu adrese de yapabilecektir.

HİZMET SAĞLAYICI, sunduğu hizmet süresi içinde MÜŞTERİ’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.2. Mücbir Sebepler : İşbu Sözleşme kapsamında, doğal afetler, yangın, savaş, sivil ayaklanma, genel grev, yasal değişiklik halleri Mücbir Sebep sayılacak ve Mücbir Sebep halleri bunlarla sınırlı olacaktır. Mücbir Sebep halleri nedeniyle Tarafların bu Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda ihlalde bulunan Taraf bu ihlalinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, yükümlülüklere ne ölçüde uyulmadığını ve uyulamayacağı süreyi, teknik açıdan mümkün olan en kısa zamanda, fakat her durumda mücbir sebep olayının ortaya çıkmasından itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde yazılı olarak diğer Tarafa bildirecektir (“mücbir sebep bildirimi”). Söz konusu gecikme veya eksiklik sona ererse, mücbir sebepten etkilenen Taraf, mücbir sebep olayının sona erdiğini diğer Tarafa yazılı olarak derhal bildirecektir.Mücbir Sebep halinin etkisinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi ve etkilenen Tarafın bu süreç içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde diğer Taraf Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.

12.3. Devir ve Temlik : MÜŞTERİ, işbu Sözleşme tahtındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi bir tanesini HİZMET SAĞLAYICI’nın yazılı rızası ve izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa devir ve temlik edemez. HİZMET SAĞLAYICI, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin aynen yerine getirilmesi kaydı ile, Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bağlı Şirketlerine ve ortaklıklarına devir ve temlik edebilir. HİZMET SAĞLAYICI’nın işbu Sözleşme’nin imza tarihinde geçerli olan sermayesinin ve/veya ortaklık yapısının değişmesi veya başka bir şirketle birleşmesi ve yeni bir ticari ortaklık kurması veya başka bir şirketi devralması veya başka bir şirket tarafından devralınması halinde işbu Sözleşme yürürlükte kalmaya devam eder.

12.4. Damga Vergisi ve Diğer Vergiler : İşbu Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi HİZMET SAĞLAYICI tarafından ödenecek ve Müşteri’ye faturalanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan diğer her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler MÜŞTERİ tarafından ödenir.

12.5. Sözleşmenin Ayrılmaz Ekleri: www.mailbox.com.tr adresinde yayınlanan ve MÜŞTERİ’nin okuyarak kabul ettiği; MÜŞTERİ’nin almış olduğu hizmete özel olarak hazırlanmış olan sözleşme (varsa), Genel Kullanım Koşulları, Operasyonel Çalışma Koşulları ve Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

12.6. İhtilaf ve Uyuşmazlık Halleri : İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Tüketici sıfatını haiz Müşteriler, uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Hakem Heyeti ve/veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Mailbox İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. ("Mailbox") olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların ve Alt Lisans Hakkı Sahipleri dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında "kişisel veri" olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini, (zaman zaman CRM veri tabanlarında işlenen veriler ve herhangi bir IBX Merkezindeki erişim listelerinde belirtilmiş olan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifade etmektedir.

I.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ; Mailbox, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması, İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, -Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi, Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi, ve Hizmet sözleşmesinin ifası nedeniyle, Mailbox ve Mailbox Tarafları'nın bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi, Mailbox ve Mailbox Tarafları'nın kişisel verileri, (i) Lisanslanmış Alan ve Hizmetler'in sağlanması ile ilgili olarak; önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, müşteri ve piyasa analizi ve raporlama amacıyla, Mailbox ve Mailbox Tarafları'nın kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için ve (iii) Mailbox Pazaryeri aracılığıyla Mailbox veya Mailbox Tarafları'nın ya da üçüncü kişilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili sesle, mektupla, faksla veya e-mail yoluyla Müşteri ile haberleşme sağlanması için.

II.Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mailbox, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler, Hizmet sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla grup şirketlerimiz, Mailbox tarafları, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı olduğu/olacağı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.

III.Kişisel verilerin toplanma yöntemi; İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. IV.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; Şemsettin Günaltay caddesi Morkaya iş merkezi No 113 D10 PK: 34736 Suadiye Kadıköy İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;

a)işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)işlenmişse bilgi talep etme,
c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e)eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f)KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

IV.Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Mailbox, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Mailbox, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Mailbox, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Mailbox'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mailbox bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

V.Değişiklikler Mailbox, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Mailbox İnternet Hizmetleri Ltd. Şti
ALANADI HİZMET SÖZLEŞMESİ ALANADI HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar.

Bir tarafta; “Şemsettin Günaltay caddesi Morkaya iş merkezi No 113 D10 PK: 34736 Suadiye Kadıköy İstanbul” adresinde mukim (Erenköy VD, 6100466209 Vergi nolu) Mailbox İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’e ait web sitesi “www.mailbox.com.tr” (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir.

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

2. Konu ve Kapsam

Bu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi’nin bir parçası olarak Taraflar arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar.

MÜŞTERİ; işbu sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Sözleşmesi ve Genel Kullanım Koşulları’nı da bu sözleşme ile ayrılmaz bir bütün olarak, okuyup, anladığını ve Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ile HİZMET SAĞLAYICI’nın zaman zaman web sitesi üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

MÜŞTERİ; gerek HİZMET SAĞLAYICI gerekse Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlıdır. MÜŞTERİ; ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgli mevzuata ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından zaman zaman yayınlanabilecek bütün kural ve politikalara uymakla yükümlüdür.

3. Bir Alan Adının Seçilmesi

MÜŞTERİ; yaptığı sorgulama sırasında bir alan adının almaya uygun olduğunun belirtilmesine rağmen, HİZMET SAĞLAYICI söz konusu alan adının alınabilmesini garanti etmez.

MÜŞTERİ; alan adı tescilinin ve bunu kullanmayı düşündüğü biçimin, bir üçüncü şahsın yasal haklarını ihlal etmediğini ve alan adını hiçbir yasadışı amaç için tescil ettirmediğini ve asla böyle bir amaç için kullanılmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Ücretler

MÜŞTERİ, aldığı hizmetler ile ilgili olarak HİZMET SAĞLAYICI’ya arzu edilen alan adı tescilinin veya yenilemesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili hizmet ücretlerini ödemeyi kabul etmektedir. İşbu sözleşme kapsamında ödenecek ücretlerin hiçbiri, alan adı tescilinin ilgili tescil süresi sona ermeden önce askıya alınması, iptal edilmesi veya devredilmesi halinde iade edilemez.

MÜŞTERİ;
(a) tescil işleminin gerektirdiği belirli güncel, tam ve tutarlı bilgileri temin etmeyi (bu tür tüm bilgiler “Hesap Bilgileri” olarak anılacaktır) ve (b) bu Hesap Bilgilerini güncel, tam ve doğru durumda tutmak için gerekli görülen şekilde temin etmeyi ve güncellemeyi kabul eder. MÜŞTER; Hesap Bilgileri’nin ve başvuru sırasında belirtilen diğer tüm açıklamaların doğru, tam ve eksiksiz olduğunu beyan etmektedir. Yetkili tescil kuruluşu, şu durumlarda MÜŞTERİ’nin alan adı tescilini önceden bildirimde bulunmaksızın ve derhal hüküm ifade edecek şekilde iptal/feshetme hakkını saklı tutmaktadır:
(i) sizin veya temsilcinizin sunduğu bilgilerin yanlış, tutarsız, eksik, güvenilmez, yanlış yönlendirici veya başka bir şekilde gizli olması veya
(ii) Hesap Bilgilerinizi doğru, güncel, tam, tutarlı ve güvenilir şekilde tutmamanız. Böyle bir ihlal/fesih halinde HİZMET SAĞLAYICI veya tescil kuruluşu herhangi bir para iadesinde bulunmayacaktır.

5. Alan Adı Süre Uzatımları

Alan adları sınırlı bir süre için tescil edilmektedir. MÜŞTERİ’nin alan adını zamanında yenilememesi halinde tescili sona erecek olup, HİZMET SAĞLAYICI kendi insiyatifi ile tescili sürdürmeye ve alan adını kendi hesabımında tutmaya, tescili silmeye veya bir üçüncü şahsa satmaya karar verebilir. MÜŞTERİ; bir alan adı ile ilgili haklarının ve menfaatlerinin tescilin sona ermesi ile birlikte sona erdiğini ve tescili sona eren tüm alan adlarının bir üçüncü şahıs tarafından tescil ettirilebileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Bir alan adı MÜŞTERİ'ye tahsis edildiği zaman (müşteri adına kayıt olduğu zaman) adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı ancak iki şekilde olabilir; a) MÜŞTERİ otomatik ödeme talimatı verdiğinde ve tahsilat gerçekleştiğinde, b) MÜŞTERİ kontrol panelinden ya da HİZMET SAĞLAYICI’nın müşteri hizmetleri birimini arayarak alan adının süresini uzattığında ve akabinde bu süre uzatımına ilişkin tahsilat gerçekleştiğinde. Bunun dışındaki haller için HİZMET SAĞLAYICI alan adı süre uzatımı bakımından MÜŞTERİ’ye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

Herhangi bir nedenle HİZMET SAĞLAYICI’nın, alan adına ilişkin bedelin ödemesini alamaması halinde MÜŞTERİ alan adı kaydı sona erecektir.

Alan adı süresi uzatımı; tahsis süresi sona ermeden ya da sona erdikten sonraki 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilmelidir. Söz konusu süre bitiminde MÜŞTERİ’nin alan adı tahsis süresini uzatmaması halinde, devam eden 15 gün içerisinde alan adı tahsis ücretine ek olarak alan adı geri alım ücreti ödeyerek alan adını geri alması mümkündür (alan adını geri alma ücreti, alan adının uzantısına göre değişebilen bir ücrettir). Ancak bu süre içerisinde de MÜŞTERİ’nin alan adını geri almaması halinde, ilgili alan adı silinmek üzere işaretlenecektir. Silinme sürecinde MÜŞTERİ; alan adının silinebileceğini veya bir başka kişiye devredilebileceğini kabul eder. Yukarıda bahsi geçen süreler tüm alan adları için geçerli olmayıp, ayrıca alan adının uzantısına ya da ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlara göre değişebilecektir.

MÜŞTERİ eğer, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de alıyorsa, alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle birlikte aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

6. Alan Adı Devri, Yeniden Satış Uygulamaları

MÜŞTERİ; HİZMET SAĞLAYICI aracılığıyla kaydettirdiği herhangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) ve son 30 gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir.

Whois’de Tescil Ettiren olarak adlandırılan kişi tescilli Ad sahibi olacaktır. Yönetici hesap kimliği ile parolanın temin edilmesi sırasında idari iletişim kişisi olarak adı verilen kişi, alan adını yönetme yetkisine sahip Tescil Ettiren yetkilisi olarak kabul edilecektir. MÜŞTERİ alan adının sahipliğini başka bir şahsa (“Transfer Alan”) transfer etmeden önce Transfer Alandan işbu Sözleşmenin tüm kayıt ve koşullarının bağlayıcılığını kabul ettiğini gösteren yazılı bir beyan almalıdır. Transfer Alanın makul bir şekilde (tarafımızca kendi irademize göre karar verdiğimiz şekilde) işbu Sözleşmenin kayıt ve koşullarının bağlayıcılığını kabul etmemesi halinde ilgili transfer geçersiz ve hükümsüz kabul edilecektir.

MÜŞTERİ; üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, esasen HİZMET SAĞLAYICI’nın sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile ve HİZMET SAĞLAYICI aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ ayrıca, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır. Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi HİZMET SAĞLAYICI’ya sağlayacak, böylece HİZMET SAĞLAYICI da kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir.

7. Sözleşme Şartı; Değişiklikler

MÜŞTERİ; alan adları tescil ve yönetim uygulamalarının sürekli gelişmekte olduğunu, ICANN ya da yetkili tescil kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak HİZMET SAĞLAYICI’nın işbu Sözleşmede gerekli değişiklikleri yapması gerektiğini/yapabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. HİZMET SAĞLAYICI; sözleşmenin güncel halini web sitesinde yayınlayacaktır.

MÜŞTERİ’nin; adına kaydedilmiş alan adını kullanmaya devam etmesi işbu Sözleşmedeki her türlü değişikliği kabul ettiği anlamına gelmektedir. Herhangi bir değişikliğin kabul edilmemesi halinde, MÜŞTERİ alan adı tescilinin iptal edilmesini veya başka bir yetkili tescil edene transfer edilmesini talep edebilir. İşbu Sözleşmede veya başka herhangi bir ilgili ve/veya geçerli sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin kabul edilmemesi halinde, sözü edilen iptal veya transfer talepleri MÜŞTERİ’ye sunulan tek çözüm yoludur ve MÜŞTERİ bunu bilmekte ve kabul etmektedir.

8. Güncel Bilgi

MÜŞTERİ; uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak her hangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) işgünü içinde HİZMET SAĞLAYICI’ya bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, başlangıçta ve devamlı olarak HİZMET SAĞLAYICI’ya tam, kesin ve doğru bilgi sağlayamamanız, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Tarafınızca sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için HİZMET SAĞLAYICI tarafından tarafınıza yöneltilecek her hangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap vermemeniz, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Öte yandan MÜŞTERİ; her halükarda adının satın alma kaydının bir kopyasının tutulmasını kabul etmektedir.

MÜŞTERİ; HİZMET SAĞLAYICI tarafından talep edilen iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu ve kayıt operatörü ile paylaşılacağını bilir ve kabul eder. ICANN'ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek HİZMET SAĞLAYICI ve gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. MÜŞTERİ, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir. Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.

Alan Adı
İsminiz ve posta adresiniz
E-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları
Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları
Ad Sunucularının cevap veren isimleri ve Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihi

MÜŞTERİ, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, HİZMET SAĞLAYICI tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı ve aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını HİZMET SAĞLAYICI’ya vermektedir.

i. Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı
ii. Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi
iii. Alan ad(lar)ınız veya alt-alan ad(lar)ınız için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı,
pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.
iv. Alan adınız veya alt-alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.
v. Bu ad sunucuların cevap veren isimleri
vi. Kaydın Orijinal oluşum tarihi ve kaydın süre bitim tarihi

HİZMET SAĞLAYICI’nın bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olmak üzere, bu bilgiyi bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir. Hesap Bilgilerinizin ve başvurunuzda belirtilen diğer tüm açıklamaların doğru, tam ve eksiksiz olduğunu beyan etmektesiniz. Hem yetkili kayıt operatörü hem de her bir tescil kuruluşu, şu durumlarda alan adı tescilinizi feshetme hakkını saklı tutmaktadır: (i) sizin veya temsilcinizin sunduğu bilgilerin yanlış, tutarsız, eksik, güvenilmez, yanlış yönlendirici veya başka bir şekilde gizli olması veya (ii) Hesap Bilgilerinizi doğru, güncel, tam, tutarlı ve güvenilir şekilde tutmamanız. Bu ihlallerin sözleşmenizin önemli bir ihlali anlamına geleceğini ve bu durumda bizim veya tescil kuruluşunun herhangi bir para iadesinde veya önceden bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacağımızı kabul etmektesiniz.

9. Uyuşmazlık Durumu

MÜŞTERİ; alan adı tesciline veya rezervasyonuna başka bir üçüncü şahıs tarafından itirazda bulunulması halinde, ilgili tescil kurumunun anlaşmazlıklara ilişkin ilkelerinde belirtilen hükümlere tabi olacağını, herhangi bir üçüncü şahıs ile arasında bir alan adı anlaşmazlığının ortaya çıkması halinde, geçerli ilkelerde yer alan kayıt ve koşullar uyarınca HİZMET SAĞLAYICI’nın zararlarını tazmin edeceğini ve HİZMET SAĞLAYICI’yı uyuşmazlıktan ber’i kılacağını kabul eder. Alan adı ile ilgili olarak bir adli veya idari makam nezdinde bir şikâyet başvurusunda bulunulduğunun yetkili kayıt operatörüne bildirilmesi halinde, yetkili kayıt operatörü kendi iradesine göre, (i) adli veya idari makam tarafından yapması emredilen süre boyunca veya (ii) tarafınızdan ve diğer taraftan alan adı anlaşmazlığınızın çözüldüğüne dair bir tebligat alacağı zamana kadar, MÜŞTERİ’nin alan adı kullanımını askıya alabilir veya tescil kayıtlarında değişiklik yapabilir. Ayrıca, MÜŞTERİ’nin tescili veya alan adı kaydı ile ilgili olarak MÜŞTERİ aleyhine herhangi bir davanın açılması halinde yetkili kayıt operatörü, tescil kaydının kontrolünü HİZMET SAĞLAYICI’nın düzenleyeceği bir tescil sertifikası ile yetkili makamın tesciline bırakabilir.

10. Politika

MÜŞTERİ; alan adı tescilinini yetkili kayıt operatörü, tescil kurumu, ICANN veya devlet politikası uyarınca veya bunlarla uyumlu olmayan herhangi bir tescil eden veya tescil kurumu uygulaması uyarınca (1) HİZMET SAĞLAYICI veya ad tescilini gerçekleştiren tescil kurumun yaptığı hataları düzeltmek veya (2) alan adı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek amacıyla askıya alınabileceğini, iptal edilebileceğini veya transfer edilebileceğini kabul eder.

11. Sorumlulukların Sınırlandırılması

İşbu Sözleşme kapsamında ve işbu Sözleşmenin ihlali halinde sunulan her türlü Hizmet(ler) ile ilgili tüm yükümlülüğümüzün ve münhasır çözüm yollarınızın sadece alan adınızın ilk kaydı ile ilgili olarak ödediğiniz miktar ile sınırlı olduğunu kabul etmektesiniz. Yetkili Kayıt Operatörü ve yöneticileri, çalışanları, bağlı kuruluşları, alt kuruluşları, acenteleri ve üçüncü şahıs tedarikçileri, ICANN ve ilgili tescil kurumları Hizmetlerden herhangi birinin kullanımı veya kullanılamaması ya da ikame hizmetlerin temin edilmesinin maliyetinden kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya tali hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Aşağıdakilerden kaynaklanan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir kayıp ve yükümlülük ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz:
(1) erişimdeki gecikme veya erişimin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler;
(2) verilerin iletilmemesi veya yanlış iletilmesinden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
(3) doğal afetlerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
(4) hesap kimliğinizin veya parolanızın yetkisiz kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
(5) işbu Sözleşme kapsamında temin edilen her türlü ve tüm bilgi ve hizmet(ler)deki hatalardan, eksiklerden veya yanlış ifadelerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
(6) Hizmetimizin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülük. İşlemin akdî, fiilî (ihmalkârlık dahil) veya başka bir türde olması fark etmeksizin, ilgili zararların ortaya çıkabileceği tarafımıza bildirilmiş olsa dahi tescil kaybı veya alan adı kullanımınızdan veya işlerinizin kesintiye uğramasından kaynaklanan veya hiçbir türdeki hiçbir dolaylı, özel, arızi veya tali zarardan (kâr kayıpları dahil) yükümlü olmayacağımızı kabul etmektesiniz.

12. Tescil Politikaları İle Tutarsızlıklar

İşbu Sözleşmenin ilgili bir tescil kurumunun herhangi bir kayıt, koşul, politika veya prosedürü ile tutarlı olmaması halinde ilgili tescil kurumunun kayıt, koşul, politika veya prosedürü geçerli olacaktır.

13. Feragatsizlik

Bu Sözleşmedeki ya da Hizmet Sözleşmesi’ndeki hükümlerden herhangi birini ifa etmenizi talep etmememiz, ilgili ifanın başka herhangi bir tarihte yapılmasını talep etme hakkımızı etkilemeyecek, işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlali karşısında feragat etmemiz ilgili hükmün kendisinden tümüyle feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.

14. TLD'ler

Aşağıdaki ek hükümler; yetkili tescil operatörü aracılığı ile tescil ettirilen tüm alan adları için geçerlidir:
a. .com/net Alan adları: Bir ".com" veya ".net" tescili durumunda şu kayıt ve koşullar geçerli olacaktır:
i. UDRP’ye itaat. Tescil ettiren, ICANN'ın Alan Adı Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikası ("UDRP") (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) kapsamındaki işlemlere itaat etmeyi ve Tescil Kurumu tarafından belirtilen gereklere uygunluk sağlamayı kabul etmektedir; bu politikalar değiştirilmeye açıktır;
ii. Alan adı kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili anlaşmazlıkların halli için Tescil Ettiren, diğer muhtemel geçerli yargı salahiyetlerine halel getirmemek kaydıyla
(1) Tescil Ettirenin ikamet bölgesindeki mahkemelerin yargı yetkisine ve
(2) Yetkili Kayıt Operatörünün bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisine itaat edecektir.
b. .org Alanadları: Bir ".org" tescili durumunda şu kayıt ve koşullar geçerli olacaktır:
i. UDRP’ye itaat. Tescil ettiren, ICANN'ın Alan Adı Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikası ("UDRP") (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) kapsamındaki işlemlere itaat etmeyi ve Tescil Kurumu tarafından belirtilen gereklere uygunluk sağlamayı kabul etmektedir. Bu politikalar değiştirilmeye açıktır;
ii. Alan adı kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili anlaşmazlıklarının halli için Tescil Ettiren, diğer muhtemel geçerli yargı salahiyetlerine halel getirmemek kaydıyla
(1) Tescil Ettirenin ikamet bölgesindeki mahkemelerin yargı yetkisine ve
(2) Yetkili Kayıt Operatörünün bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisine itaat edecektir. c. .info Alanadları: Bir ".info" tescili durumunda şu kayıt ve koşullar geçerli olacaktır:
i. Tescil Ettirenin Kişisel Verileri. Tescil Ettirenin kişisel verilerinin .INFO tescil kurumu ve onun görevlendirdiği şahısları ve acenteleri tarafından sözleşmesinde belirtilen amaçlar ile tutarlı bir şekilde kullanılmasını, kopyalanmasını, dağıtılmasını, yayınlanmasını, değiştirilmesini ve başka bir şekilde işlenmesini onaylamaktasınız;
ii. UDRP’ye itaat. Tescil ettiren, ICANN'ın Alan Adı Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikası ("UDRP")
(http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) kapsamındaki işlemlere itaat etmeyi ve Tescil Kurumu tarafından belirtilen gereklere uygunluk sağlamayı kabul etmektedir. Bu politikalar değiştirilmeye açıktır;
iii. Alan adı kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili anlaşmazlıklarının halli için Tescil Ettiren, diğer muhtemel geçerli yargı salahiyetlerine halel getirmemek kaydıyla
(1) Tescil Ettirenin ikamet bölgesindeki mahkemelerin yargı yetkisine ve
(2) Yetkili Kayıt Operatörünün bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisine itaat edecektir. ICANN ve yetkili kayıt operatörülerinin politikalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
http://opensrs.com/site/resources/agreements#tmch
http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm
Tüm bunlara ek olarak,
d. .tr Alanadları için ayrıca “nic.tr” politikaları https://nic.tr ve ist ve istanbul uzantılı alan adları için http://nic.ist/politikalar/mkk-politikalari geçerli olacaktır.
MÜŞTERİ söz konusu hüküm ve politikalara uymakla yükümlü olduğunu kabul eder.

15. Hizmetlerin Askıya Alınması, Sözleşme İhlali

MÜŞTERİ, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir.
15.1. HİZMET SAĞLAYICI tarafından sağlanan hizmetlerden her hangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen her hangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.
15.2. Her hangi bir alan adı kaydınız ICANN'in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen HİZMET SAĞLAYICI’nın herhangi bir prosedürü gereğince, (a) her hangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da HİZMET SAĞLAYICI tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.
MÜŞTERİ, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenen her hangi bir kural ve politikaya tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve HİZMET SAĞLAYICI’nın bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’ya (7) gün içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, HİZMET SAĞLAYICI müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterimin alan adlarının iptali ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

16. Hizmetlerin Kısıtlanması, Reddetme Hakkı

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:
İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)
Eğer MÜŞTERİ, alan adını, alan adı sunucularını (DNS) HİZMET SAĞLAYICI Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa ya da HİZMET SAĞLAYICI üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, HİZMET SAĞLAYICI'nın DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI'nın sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack’leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır.MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, HİZMET SAĞLAYICI, kendi takdiri ile ve MÜŞTERİ’ye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, her hangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, HİZMET SAĞLAYICI alan adının kaydını iptal edebilir. Sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:
üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler
5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar
nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler
haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler
üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler
küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.
Her ne kadar MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak HİZMET SAĞLAYICI’ya yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de HİZMET SAĞLAYICI’nın bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından ya da politika ve mevzuata aykırılığından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz.

17. Bütün Kayıtlar İçin Özel Şartlar

MÜŞTERİ, bir alan kaydı satın aldıktan sonra, her bir kayıt için, sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.

HOSTİNG HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar.

Bir tarafta;Şemsettin Günaltay caddesi Morkaya iş merkezi No 113 D10 PK: 34736 Suadiye Kadıköy İstanbul" adresinde mukim (Bayrampaşa VD, 4630494683Vergi nolu) EQUINIX Turkey İnternet Hizmetleri A.Ş. (işbu sözleşmede kısaca "HİZMET SAĞLAYICI" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI'e ait web sitesi "www.sh.com.tr" (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca "MüŞTERİ" ve/veya "SİZ" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca "Sözleşme") kabul edilmiştir. Bundan sonra Sözleşmede; MüŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz "Hizmet Sözleşmesi"nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MüŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MüŞTERİ'nin HİZMET SAĞLAYICI'dan satın almış olduğu hosting (MüŞTERİ'nin web sitelerinin ve/veya veritabanın HİZMET SAĞLAYICI'nın sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanması) hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

3.1. MüŞTERİ'nin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kurulumunu, HİZMET SAĞLAYICI kendi sistemi üzerinde gerçekleştirir. İlgili servis/hizmetlerin ücretlerinin peşin tahsilatını takiben, MüŞTERİ'nin servisleri kullanıma açılır ve MüŞTERİ bilgilendirilir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları işbu Sözleşmede belirtilmiştir.

3.2. MüŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI'dan hosting hizmeti kapsamında yeni alacağı yurtdışı alan adı için ödeme tahsil edildikten hemen sonra alan adının tescil edileceğini, yeni alacağı yurtiçi (Nic.TR) alan adı için Nic.TR'nin istediği gerekli resmi belgeleri HİZMET SAĞLAYICI'ya eksiksiz olarak ulaştırdıktan sonra HİZMET SAĞLAYICI'nın tescil başvurusunda bulunacağını ve madde 4'de açıklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda HİZMET SAĞLAYICI'dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder. NIC.TR'den alınacak yeni alan adlarında, NIC.TR kaynaklı gecikme nedeni ile hizmetin devreye girişinde yaşanacabilecek gecikmelerden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.

3.3. MüŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI'dan hosting hizmeti kapsamında almış olduğu alan adı'nın yenileme dönemi gelmeden önce madde 4'de belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, HİZMET SAĞLAYICI'nın alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyeceğini, dolayısı ile alan adının tescilinden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini, HİZMET SAĞLAYICI'dan hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

3.4. HİZMET SAĞLAYICI, web hosting hizmeti sağladığı sunucular üzerinde log dosyalarını yasada öngörülen süre ile bulundurur.

3.5. Hosting paketi ile birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI, MüŞTERİ'ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, trafik aşımını takip eden dönemde faturalandırılacaktır.

3.6. HİZMET SAĞLAYICI, bu Sözleşme kapsamında MüŞTERİ'ye sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bunun ile beraber HİZMET SAĞLAYICI, sunduğu servislerin MüŞTERİ'lerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. MüŞTERİ'nin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında HİZMET SAĞLAYICI'nın sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir. MüŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen durumlarda servislere erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını ve böyle bir durumda HİZMET SAĞLAYICI'yı sorumlu tutmayacağını kabul etmektedir;

i- Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

ii- Donanım arızaları,

iii- Periyodik Bakım prosedürleri veya HİZMET SAĞLAYICI'nın zaman zaman üstlendiği onarımlar,

iv- Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın HİZMET SAĞLAYICI'nın kontrolü dışındaki veya HİZMET SAĞLAYICI tarafından öngörülemeyen nedenler

3.7. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, HİZMET SAĞLAYICI servisleri ile birlikte kullanmak için HİZMET SAĞLAYICI'dan satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası, sağlayıcı tarafında kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve MüŞTERİ'nin HİZMET SAĞLAYICI sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır.

3.8. MüŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetlere ek olarak 3. parti uygulamaları ve ek hizmetlerinden (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar/kurumlar tarafından sağlanan bu uygulama ve hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. HİZMET SAĞLAYICI, bu 3. Parti uygulamaları ve hizmetleri ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

3.9. İşbu Sözleşme kapsamında alınan hizmetlerin süresinin bitiş tarihinden itibaren on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamaması durumunda ilgili hizmet duraklatılır. Duraklatma süresini takip eden on beş (15) iş günü içerisinde yine ödeme yapılmayan hizmetler kapatılır ve silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli ödemenin yapılmamış olması durumunda, herhangi bir duraklatma olmaksızın hizmet derhal kapatılır. MüŞTERİ bunu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

4. Müşteri'nin Sorumlulukları

4.1. MüŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI'nın ticari itibarına, saygınlığına ve diğer müşterilerine zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI'nın servisleri durdurma ve işbu Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır.

4.2. MüŞTERİ, işbu Sözleşme'yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve satın aldığı her türlü hizmet ve serviste yürürlükteki T.C. mevzuatına ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3. MüŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI'nın hizmetlerini kullanması sırasında doğacak her tür 3. Kişi ve kurumların hak talebinden sorumlu olup, bu nedenle HİZMET SAĞLAYICI'nın uğrayacağı zarar ve ziyanın tazminle mükellef olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.3.a) Paylaşılan web sunucularında kabul edilmeyen materyallere örnekler şunlardır:

• Topsite'lar

• IRC script'leri, bot'ları

• Proxy script'leri/anonimleştiriciler

• Korsan yazılım/warez

• Resim Barındırma Script'leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)

• AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri

• IP Tarayıcılar

• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları

• Mail Bomber'lar/Spam Script'leri

• Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)

• Döküm dosyası/Mirror script'ler (rapidshare benzeri)

• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)

• Escrow hesabı/Banka Tahvilleri

• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

• Verilen Sınırsız hizmetlerin 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılması/kullandırılması

• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyallerin satışı

• Piyasayı belirleyen bankların programları

• çekiliş/kumar siteleri

• MUD'ler/RPG'ler/PBBG'ler

• Hacker'lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir)

• Mailer Pro

• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

4.3.b) Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere örnekler şunlardır:

• IRCD (irc server'ları)

• IRC script'leri/bot'ları

• Korsan Yazılım/Warez

• IP Tarayıcılar

• Bruteforce Programları/Script'leri/Uygulamaları

• Mail Bomber'lar/spam script'leri

• Escrow hesabı

• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyal satışı

• çekiliş/kumar siteleri

• Hacker'lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir)

• Mailer Pro

• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü hukuki ve idari yaptırımdan MüŞTERİ sorumlu olup, HİZMET SAĞLAYICI'nın içerikle ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve böyle bir durumun tespiti halinde HİZMET SAĞLAYICI'nın hizmeti durdurma, askıya alma ve/veya işbu Sözleşmeyi feshetme hakkını saklıdır.

Müşteri Hesabında kurulu script'lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MüŞTERİ sorumluluğundadır. Talep eden her kim olursa olsun, HİZMET SAĞLAYICI'nın hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır. MüŞTERİ, kendi hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.4. Kaynak Kullanımı

MüŞTERİ;

4.4.a) Sistem kaynaklarının %25'ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script'leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.

4.4.b) Minimum 1 dakika aralıkta "cron jon" kullanabilir.

4.4.c) 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

4.4.d) Aynı anda MySQL veritabanına bağlanma limiti 100 ile sınırlıdır. Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır.

4.4.e) Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include ("http://alanadiniz.com/include.php") yerine include ("include.php") kullanınız.

4.4.f) Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html'ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.

4.5. Bant Genişliği Kullanımı MüŞTERİ'nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Hesabı'nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, HİZMET SAĞLAYICI MüŞTERİ'ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar. Prensip itibarı ile MüŞTERİ'nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MüŞTERİ'nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda HİZMET SAĞLAYICI gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar. 4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik HİZMET SAĞLAYICI, MüŞTERİ'nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MüŞTERİ'nin sorumluluğundadır. MüŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MüŞTERİ tamamen Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MüŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MüŞTERİ gerekli önemleri almakla sorumludur:

i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek

ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak

iii. HİZMET SAĞLAYICI sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak

iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak HİZMET SAĞLAYICI'nın yedekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır ve MüŞTERİ'ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin kaybından, yedeklenmemesinden, zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır ve bu durum MüŞTERİ'nin bilgisi dahilindedir. HİZMET SAĞLAYICI, MüŞTERİ'nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MüŞTERİ, hizmetlerini, HİZMET SAĞLAYICI'nın hizmetlerine, donanımının işlevselliğine veya çalışmasına, diğer müşterilerine zarar verecek şekilde kullanamaz.


5. GENEL KULLANIM ŞARTLARININ ve HİZMET SöZLEŞMESİNİN KABULü

MüŞTERİ, bu Sözleşme'yi onaylayarak, yürürlükteki "Genel Kullanım Şartları"nı ve "Hizmet Sözleşmesi" ni kabul etmiştir. Genel Kullanım Şartları ve Hizmet Sözleşmesi güncel hali "www.mailbox.com.tr" adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.

KİRALIK VE SANAL SUNUCU HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar.

Bir tarafta; “Şemsettin Günaltay caddesi Morkaya iş merkezi No 113 D10 PK: 34736 Suadiye Kadıköy İstanbul” adresinde mukim (Erenköy VD, 6100466209 Vergi nolu) Mailbox İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’ya ait web sitesi “www.mailbox.com.tr” (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir. Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu kiralık ve/veya sanal sunucu hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet temel olarak; mülkiyeti HİZMET SAĞLAYICI’ya ait fiziksel sunucu cihazı kiralanması (sunucu kiralama) ve/veya mülkiyeti HİZMET SAĞLAYICI’ya ait ve sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış sanal sunucu kullandırılması ve bu sunucuların HİZMET SAĞLAYICI Veri Merkezinde barındırılarak HİZMET SAĞLAYICI’nın bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.

3.2. MÜŞTERİ, doğrudan HİZMET SAĞLAYICI omurgasına bağlı olan bu sunucuları, uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

3.3. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında HİZMET SAĞLAYICI’dan fiziksel veya sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.

3.4. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. MÜŞTERİ’nin talep ettiği hizmet ya da hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesini müteakip HİZMET SAĞLAYICI, Hizmetleri kullanıma açacak ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirecektir.

4.2. HİZMET SAĞLAYICI; denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak HİZMET SAĞLAYICI, böyle bir arızanın olması halinde söz konusu arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

4.3. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı veya Yüklenici’nin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Yüklenici tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) düzenleyici işlemlerine ve Yüklenici’nin koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

4.4. MÜŞTERİ, almış olduğu hizmet kapsamında sunduğu/sunacağı elektronik ortamdaki tüm verilerden ve bu verilerin içeriğinden dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın ve 3. şahısların uğrayacağı zararlardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu tür 3. Kişi taleplerinden HİZMET SAĞLAYICI’yı beri kılacaktır.

4.5. MÜŞTERİ kiraladığı/satın aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. Müşteri, kiraladığı ve satın aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemeler aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle HİZMET SAĞLAYICI’nın ve 3. şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten HİZMET SAĞLAYICI’yı beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.

4.6. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; sistemler üzerindeki tüm yazılım ayarlamaları, yazılımsal güvenlik ve diğer kısıtlı erişim bilgilerinin düzenlenmesi ve ayrıca belirlenmediği ve hizmet içeriğinde satın alınmadığı sürece sistem yönetim işlemleri MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

4.7. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; ilgili sunucunun tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle MÜŞTERİ’nin sorumluğunda olup, söz konusu yedekleme işlemini kendisi, yetkilendireceği 3. bir kişi ya da ücreti mukabilinde HİZMET SAĞLAYICI yapılabilir.

4.8. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu olmayacaktır.

4.9. Sunucu Kiralama Hizmetinin HİZMET SAĞLAYICI’dan alınması durumunda :

a) HİZMET SAĞLAYICI, kendisi tarafından MÜŞTERİ’ye kiralanan/kiralanacak olan sunucular üzerinde MÜŞTERİ’nin fiziksel değişiklik veya düzenleme taleplerini, MÜŞTERİ’nin bildirimini müteakip en geç bir (1) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. HİZMET SAĞLAYICI stok durumuna göre benzer özelliklerde fakat farklı marka ve kapasitelerde parça(lar) önerebilecektir.

b) HİZMET SAĞLAYICI, hizmet süresi boyunca bu sözleşme konusu cihazlarda meydana gelebilecek ve MÜŞTERİ tarafından bildirilen her türlü donanımsal arızayı mümkün olan en kısa sürede giderecektir. HİZMET SAĞLAYICI, veri kaybı ya da hizmet kesintisinden sorumlu tutulmayacaktır.

c) HİZMET SAĞLAYICI, cihazların değişiminin gerekli olduğu hallerde bu cihazları kalite, kapasite ve teknoloji olarak muadil cihazlarla değiştirebilecektir. Muadil ürünlerin bulunmadığı ya da gerekli sürede tedarik edilemediği hallerde; HİZMET SAĞLAYICI, cihazları daha üstün nitelikli cihazlarla değiştirebilir. Bu hallerde HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ’den ek bir ücret talep etmeyecektir.

4.10. MÜŞTERİ, işin gereği, HİZMET SAĞLAYICI’nın gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. HİZMET SAĞLAYICI, IP adresinin değişmesi durumunda, MÜŞTERİ'nin kullanımına tahsis edeceği yeni IP adreslerini, en az 2 (iki) hafta öncesinden MÜŞTERİ'ye bildirecektir. Böyle bir değişiklik gereksinimi halinde MÜŞTERİ de değişikliğin gerçekleşmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

4.11. HİZMET SAĞLAYICI, sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda kullanıcı paneli ve/veya telefon üzerinden gerekli desteği verebilecektir. MÜŞTERİ’ye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilmesi gereken destekler için hizmet/ücret gerekebilecek olup, bu durumda MÜŞTERİ’ye bilgi verilecektir.

4.12. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide HİZMET SAĞLAYICI, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

OPERASYONEL ÇALIŞMA KOŞULLARI

İşbu doküman, şirketimiz müşterilerinin şirketimizin veri merkezlerinde gerçekleştireceği ziyaret ve çalışmalar sırasında uymakla yükümlü olduğu kuralları belirlemektedir.

Müşteri, çalışmasıyla/ziyaretiyle ilgili talebini en az 3 (üç) işgünü öncesinden Şirketimiz tarafından kendisine sağlanmış olan müşteri paneli üzerinden destek kaydı açarak talep etmelidir. Talep sırasında çalışmaya katılacak kişilerin şirketimizce istenen bilgileri mutlaka iletilmelidir. Bu destek kaydına istinaden, ortak kararlaştırılan çalışma zaman aralığında müşteri kendisi ile ilgili kabinet, alan ya da sunucuda aşağıdaki kurallara uymak şartı ile çalışma yapabilir.

GENEL KURALLAR

Değerli müşterimiz, Şirketimizin Operasyonel Çalışma Koşulları sizi merkezimizdeki uygulamalar, sistemler, hizmetler, görevliler, güvenlik önlemleri gibi konularda bilgilendirerek, faaliyetlerinizi güvenli ve konforlu biçimde gerçekleştirmenizi sağlamayı ve aynı zamanda diğer müşterilerimizin güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. Kurallara uymanız ve görevli personelimize yardımcı olmanız size en iyi hizmeti vermemize yardımcı olacaktır.

Çalışma için mutlaka şirketimize bildirmiş olduğunuz yetkili personel/lerinizin katılımı gerekmektedir, tarafımıza bildirilen kişilerin haricinde bir katılım olması halinde, çalışmaya izin vermeme ya da söz konusu kişiyi çalışmaya dahil etmeme hakkımız olduğunu hatırlatırız.

Şirketimizin, çalışmaya katılan kişilerin kurallara uygun davranmaması halinde, söz konusu kişiyi veri merkezimizden dışarı çıkarma, bir sonraki çalışma sırasında bu kişinin katılmamasını ve değiştirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Çalışmaya katılacak kişilerden, güvenlik amacı ile kimlik sureti, imza, kurallara uyacağına dair taahhüt v.b. alınabilecektir.

Şirketimizin ve bina yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği, acil durum v.b. hallere ilişkin kural ve politikalarına uymakla yükümlü olduğunuzu hatırlatırız.

Bina girişleri, çalışma odaları, koridorlar ve acil çıkış yolları:

Bina girişleri, koridorlar ve acil çıkış yollarına hareketi engelleyecek, görüntüyü bozacak şekilde kutu, yapı malzemesi, bilgi işleme aygıtı ve buna benzer herhangi bir cisim bırakmayınız.

Bina içerisinde odalar dahil herhangi bir yerde başkalarını rahatsız edecek biçimde gürültü yapmayınız, yüksek sesle müzik dinlemeyiniz.

Temizlik, Çöpler ve Atıklar:

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek çöp ve kullanılamayan malzemelerinizi çalışma alanında bırakmayınız. Geri dönüşüme kazandırmak istediğiniz kağıt, plastik, metal ve cam atıkları geri dönüşüm istasyonlarına atabilir veya ayrıştırarak temizlik personeline teslim edebilirsiniz.

Fiziksel Güvenlik:

Şirketimizin bulunduğu veri merkezinde kartlı geçis sistemi, CCTV gibi ek güvenlik önlemlerini barındırmaktadır. Ayrıca veri merkezinin bulunduğu bina yönetimi ayrıca özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla binanın güvenliğini sağlamaktadır. Lütfen bu kurallara uygun davranınız.

Ziyaretçi kartları kişiye özeldir, bina içerisinde kapı geçişlerinde sistem tarafından otomatik kayıt alınmaktadır, geçiş kartlarınızı devamlı olarak boynunuza asılı olarak bulundurunuz ve hiçbir durumda başkasına ödünç vermeyiniz.

Veri Merkezi (Data Center) Bölümü:

Veri merkezi bölümüne yiyecek ve içecek ile girmek yasaktır.

Veri merkezi bölümünde şirketimiz personelinin refakati olmadan çalışma yapılması yasaktır.

Sigara Kullanımı:

Şirketimiz veri merkezleri ve ofis alanları içerisinde, merdivenlerinde ve çatısında sigara içilmesi yasaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği :

Çalışmalarınız sırasında gerekli her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olduğunuzu, güvenliği tehdit eden ya da gerekli tedbirlerin alınmadığı hallerde çalışmanızı durdurabileceğimizi ve oluşabilecek kazalardan sizin sorumlu olacağınızı hatırlatırız.

ŞİRKETİMİZ VERİ MERKEZLERİNDE SAĞLANAN OLANAKLAR

Çalışma Ortamı:

Ofislerde mutfak ve WC mevcuttur. Buraların temizliği günlük olarak temizlik görevlisi tarafından yapılmaktadır. Mutfak bölümünde buzdolabı, sıcak-soğuk su sebili ve su ısıtıcısı mevcuttur.

Misafirlerimiz ve müşterilerimiz için bir kablosuz ağ mevcuttur.

Acil Durumlar:

Şirketimizin bulunduğu veri merkezlerinin yangına karşı risk analizleri yaptırılmıştır

Veri merkezinde yangın çıkışlarını gösteren panolar ve acil çıkış işaretleri bulunmaktadır. Acil durumda merdiven kovası kullanarak ya da acil çıkış ikaz tabelalarını izleyerek yangın merdiveni kullanılarak bina terk edilebilir.

Teknik Donanım:

Şirketimizin bulunduğu veri merkezlerinde, çalışanlar ve donanım için; iklimlendirme, yangın algılama, otomatik yangın söndürme, yük taşıma, kesintisiz enerji, haşere kontrol sistemleri kurulmuş ve düzenli olarak bakımları yapılmaktadır.

Güvenliğiniz için CCTV ve kartlı geçiş sistemleri mevcuttur.

Şirketimiz ile ilgili talep ve şikâyetlerinizi size sunulan müşteri paneli üzerinen ya da destek@mailbox.com.tr adresine elektronik posta atarak ya da müşteri hizmetlerimizi arayarak bildirebilirsiniz.

TOP